Nyugati Városrész Óvoda Honlapja
 

Dokumentumok


 

Nyugati Városrészi Óvoda-Intézkedési terv: A 2021/2022 nevelési évben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend Megnyitás 
Óvodai körzetjegyzék 

Letöltés

Nyilatkozat gyermekétkeztetés igénybe vételéhez

Letöltés

SZMSZ 2024

Letöltés

Pedagógiai program 2023 Letöltés
Házirend 2024

Letöltés

Az óvoda szervezeti felépítése

Letöltés


 

 

 

 

 

 

Adatvédelmi szabályzat Nyugati - LETÖLTÉS

 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez szülő - LETÖLTÉS

 

Törv. előírás alapján kezelt adatok - LETÖLTÉS