Nyugati Városrész Óvoda Honlapja
 

Hirdetmények

Tisztelt Szülők!

A Nyugati Városrészi Óvoda tagintéztményeibe járó gyermekek ügyeleti ellátását a Mezőszél utca 2. szám alatti óvodánk látja el.

Tel: 20/316-6008


Felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól

Mentesül a beíratási kötelezettség alól a szülő, ha rendelkezik a járási hivataltól kapott felmentéssel.
2020. január 01. után a szülő - a tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a járási hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha azt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
 


 

Óvodakötelezettség, tankötelezettség külföldön történő teljesítésének bejelentése 2020. január 01-től

 

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

A külföldre távozó gyermekek szülei a bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

 

Étkezés lemondása

Kedves Szülők!

Az étkezési adag lemondásaára a következő elérhetőségeken van lehetőség:

 

Befizetőhelyek telefonos elérhetőségein:

Cím

Telefonszám

Pécsi Apáczai Csere J. Ált. Isk. Gimnázium Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.

30/845-6732

30/845-6713

Pollack M. Szakközépiskola Kollégiuma 7621 Pécs, Jókai u. 8.

30/850-6482

Pécsi Kodály Zoltán Kollégium 7624 Pécs, Kodály Z. utca 20/A.

30/845-6697

Pécsi Hajnóczy J. Kollégium 7633 Pécs, Türr István u 2.

30/850-6453

Központi e-mail cím: etkezesinfo@eh-pecs.hu (gyermek nevének, csoportjának, óvodájának megadása, hiányzás időtartama)

A fenti elérhetőségeken reggel 9 óráig lehet a következő napra vonatkozóan lemondani az étkezést. A hiányzást az óvodában, az óvodapedagógusnak is jelezni kell. Az óvodában jelzett hiányzás nem vonja maga után az étkezési igény lemondását.