Nyugati Városrészi Óvoda (Mezőszél)
 

 


 

Óvodánk nyári zárva tartásának időpontja:

2024. július 22 - augusztus 18.

 

 


 

Óvodakötelezettség, tankötelezettség külföldön történő teljesítésének bejelentése 2020. január 01-től

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A külföldre távozó gyermekek szülei a bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese
linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.