Nagy Jenő Utcai Tagóvoda
 

Untitled Document

Kedves Szülők!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy a gyermekük beíratásakor a következőképpen járjanak el:

  1. Nézzék meg, hogy melyik a lakóhelyük/tartózkodási helyük szerinti körzetes óvoda. (Óvodai körzetjegyzék link)
  2. Amennyiben nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretnék gyermeküket beíratni, akkor ezt a szándékukat – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezzék a választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig. (Szándéknyilatkozat link)
  3. Amennyiben a kötelező óvodai felvételt biztosító óvodába szándékoznak beíratni a gyermeküket, abban az esetben is azt kérjük, hogy telefonon vagy e-mailben tájékoztassák szándékukról a körzetes óvoda vezetőjét.

Tájékoztatás a beiratkozás további menetéről:

  1. A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.
  2. Amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is tud teljesíteni, akkor a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.
  3. Három év alatti, (legalább két és fél éves) gyermek felvételére akkor van lehetőség, ha az adott óvoda az óvodaköteles gyermekek felvételétét követően további szabad férőhellyel rendelkezik. Felvételükre vonatkozóan az óvoda 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket.
  4. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

Kérjük a kedves Szülőket, hogy a megadott elérhetőségeken vegyék igénybe telefonon a vezetők támogató segítségét- 2020.04.02.-2020.04.09, 2020.04.14-2020.04.17. 8:00-16:00 között. (elérhetőség link)

További fontos információk:

  1. A szülő, annak az évnek az augusztus 31 napjáig, amelyben a 4 életévét betölti, írásban felmentést igényelhet gyermeke részére, a rendszeres óvodába járás alól, a Baranyai Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztályától

(Baranyai Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya 7621 Pécs, Zrínyi u. 11) Kérjük a körzeti óvodát is szíveskedjen tájékoztatni április 17-ig.

  • Ha az óvodaköteles gyermek a családjával külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. www.oktatas.hu/közneveles/kulfoldretavozas bejelentése oldalról letölthető az űrlap, elektronikus kitöltést követően, aláírva postán feladva (Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest, Pf. 19.) Kérjük a körzeti óvodát is szíveskedjen tájékoztatni április 17-ig

 


 

http://www.nagyjenoovi.gportal.hu/

Nagy Jenő Utcai Tagóvoda
7624 Pécs, Nagy Jenő utca 38
nagyovi@nyugatiovoda.hu

Óvodavezető: Soványné Szemcsák Szilvia

Telefon:
72/310-014, 30/483-9971