Ajtósi D. Utcai Tagóvoda
 

 

MOZGÁSKOTTA    

A módszert Magyar Gábor (pszichológus, testnevelő tanár) fejlesztette ki. Keresett valamit, ami mozgásos, ugyanakkor a gyermek testét, lelkét és értelmét is fejleszti. A módszer központi elemei a játék és a mozgás, mint az óvodáskorú gyermek alapvető természetes megnyilvánulása. A módszer lehetőséget biztosít arra, hogy összekapcsoljuk a mozgást, az egészséges életmód kialakításával és a környezettudatos magatartás megalapozásával. A Mozgáskotta tulajdonképpen egy komplex mozgás és személyiségfejlesztő program. Alkalmazása során mozgásos tevékenységbe integráltan, komplex módon jelennek meg a különböző fejlesztési területek: a figyelem, az emlékezet, a ritmus, a térérzékelés, az alakforma, a testséma, az oldaliság, a színismeret, számolási készség, számfogalom, fejlődik a beszéd és a gondolkodás.  

Óvodánkban heti rendszerességgel vannak a foglalkozások. A gyakorlatokhoz különböző speciális eszközöket használunk. Ezek az eszközök természetes anyagokból készülnek.

Általunk használt elemek, eszközök:

-          marokzsákok

-          dobogók

-          kottalapok:

·         kartartást szimbolizáló lapok (mókus, nyuszi, madár, medve)

·         guggolás (béka)

·         „bohóc” (a zenei ütemhangsúlyok felismerését segíti)

-          lábjelek: (A lábjeleken elhelyezkedő pontok a számolási készség fejlődését, a számfogalom megszilárdítását, a mozgások időbeni jegyeinek kialakítását, pontosabb szabályozását segítik.)

·         páros láb  

·         bal láb 

·         jobb láb

-          forgószimbólumok: (a páros és az egy lábon végrehajtandó hossztengely körüli forgásokra és azok irányaira utalnak)

 

A Mozgáskotta tehát egy olyan komplex fejlesztési program, mely az óvodás gyermek motoros aktivitását kielégítve, játékos formában biztosítja a különböző részképességek fejlődését, szimbólumok alkalmazásával, kottaszerűen megjelenített feladatsorok segítségével.


BIZTONSÁGOS ÓVODA

   A Biztonságos Óvoda program 2016-ban indult, melyre az intézmények önállóan pályázhattak. A program célja az óvodások biztonságosabb közlekedésre való felkészítésének elősegítése: az óvodák, óvodapedagógusok közlekedésbiztonsági szakmai támogatása, a közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztése a korcsoport sajátosságait figyelembe véve. Trénerek tartanak konzultációt az óvodapedagógusoknak, illetve egy mintafoglalkozást bemutatva szemléltetik, miként lehet a közlekedést a kicsik számára érdekesen és motiválóan oktatni.

            A pályázó intézmények száma évről-évre növekszik, mi 2017 – be csatlakoztunk a programhoz. Intézményünk a közlekedési témacsoportot beépítette nevelési programjába, és kijelöltünk egy közlekedési koordinátort.

            Ez a program azért fontos számunkra, mert a környezettudatos gondolkodáshoz a „Zöldközlekedés” is hozzátartozik, ehhez szükséges gyalogos- és kerékpáros közlekedés szabályait, alapjait pedig már ebben a korban elsajátíthatják a gyermekek. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy gyermekeink gyakorolják a helyes gyalogos közlekedést. Óvodásainkkal sokat sétálunk, és az óvodán kívüli programokra minél többször gyalog megyünk, így van lehetőségük a gyalogos közlekedés szabályait gyakorolni. Fontosnak tartjuk, hogy ismerjék a közlekedési eszközöket, az óvoda közelében megtalálható lehetőségeket. Természetes környezetben figyeljék meg, szerezzenek tapasztalatot. Rendelkezünk „KRESZ szettel” (közlekedési táblák, jelzőlámpák), melyeket tavasztól-őszig folyamatosan használunk. . Udvarunkon található bicikli pálya, a KRESZ szabályainak megfelelően van felfestve, így a napi udvari játék esetén is gyakorolhatják a szabályokat a hozzánk járó gyermekek. Óvodánk minden korosztály (3-6 év) számára biztosít megfelelő méretű és mennyiségű járművet (kismotor, futóbicikli, bicikli, tricikli, gokard).

A pályázat minden programelemének teljesítésekor, elnyertük (2017) a Biztonságos Óvoda címet. Erről elismerő oklevelet kaptunk.


 

 

BOLDOGOK VAGYUNK (BOLDOG ÓVODA)


„ Ha boldog vagyok, a felhők között járok.

Olyankor nem érdekel, süt a nap, vagy esik az eső-

Tudom; szivárványszínű lesz az égbolt, és vele az életem. ”

( Marcika)

Óvodánk 2019. augusztusában nyerte el a Boldog Óvoda címet. Így a 2019/2020-as tanévtől a Boldogságóra Program keretén belül, Boldogságórákon vehetnek részt óvodásaink.

A foglalkozások alkalmával boldog perceket élünk át, amelyen a mosoly, a derű, az ölelés, az egymásra figyelés és a közös játék a lényeg.  A Boldogságórák pozitívan hatnak a gyermekekre. Összekovácsolja a közösséget, nyitottabbak, elfogadóbbak egymással. Könnyebben megbocsájtanak és szeretettel fordulnak társaik felé. Képesek megölelni azt a gyermeket is, aki negatívan állt hozzájuk, megbántotta őket.

Mit ad, hogyan fejleszt a Boldogságóra Program?

- 10 egymásra épülő téma segítségével megismerteti az ovisokkal a boldogság különböző összetevőit és feltételeit.

- Segít a gyerekeknek lehetőséget adni az érzelmeik kifejezésére, a számukra érzelmileg nehezen megélt események feldolgozására.

- Támogatja a gyermekek közösségbe illeszkedését, a társas életre való felkészítését.

- Játékos formában kínál megoldást az őket érintő kihívásokra. Segítségével remekül átbeszélhetők az ovisokat érintő kérdések és napi problémák.

- A fejlesztő gyakorlatok során szinte észrevétlenül építik a gyermekek önbecsülését és a pozitív énképét, a pozitív életszemlélet kialakítását.

- A közösségi feladatok fejlesztik a gyerekek problémamegoldó képességét, gyakorlatai szélesítik a gyerekek látókörét és gondolkodásmódját.

- Segít megfelelő módon levezetni a feszültséget, megoldani konfliktushelyzeteket.

- Segíti a családban való kapcsolódást, jobban elérhetővé válnak egymás számára a gyermekek a szülőkkel.

- Érzékenyít a pozitív élmények felfedezésére, befogadására.

- Óvja a gyerekek mentális egészségét.OVI ZSARU

     Baranya megyében, és az ovinkba is 2019-ben került adaptálásra a Fejér Megyei RFK által elindított, és mára már országossá vált Ovizsaru. A főként a nagycsoportos korosztály számára kidolgozott bűn - és baleset-megelőzési témájú program célja a gyermekek áldozattá válásának megelőzése, biztonságérzetük erősítése, és annak elősegítése, hogy szükség esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől.  

            Azért épp ezt a korosztályt célozták meg a program kidolgozói, mert ők hamarosan iskolába mennek, hosszabb-rövidebb időt már egyedül illetve felnőtt felügyelete nélkül is eltölthetnek otthon vagy a játszótéren, adott esetben önálló döntésekre kényszerülhetnek. Saját érdekükben életkori sajátosságaiknak megfelelő módon kell őket felkészíteni, tájékoztatni a biztonságos és helyes viselkedésformákat illetően. 

            Ezért került kidolgozásra az „Ovi-zsaru” elnevezésű játékos, figyelemlekötő, közvetlen kommunikációra építő megelőzési programsorozat. Az óvodai foglalkozásokon és az otthoni feladatokon keresztül szerepet vállal benne az egyenruhás rendőr, az óvodás, az óvónő, a szülő, akár a nagyobb testvér, nagyszülő is.  A program első és az utolsó foglalkozásán (az ismerkedés szabályai, ill. biztonságos közlekedés témáknál) mindenképpen személyesen is jelen van a kapcsolattartó rendőr. Így közvetlen kapcsolatot alakíthat ki a gyerekekkel, akik kérdezhetnek tőle, megismerhetik az egyenruhát, az alapvető rendőri felszereléseket is. A második foglalkozást a kidolgozott anyag és az előzetes felkészítés alapján már az óvónők vezetik le. Ekkor a rendőr szerepét átveszi a kézbáb Rendőr Robi, aki mintegy „segítőjévé válik” az óvónőnek. Az ő vendége Rosszcsont Ricsi és Rosszcsont Rozi, akik saját élményeiket, tapasztalataikat osztják meg a gyermekekkel. Fontos, hogy a bábok a tematikához tartozó foglalkozásokon kívül más szituációkban - pl. séta alkalmával, vagy egy-egy a csoport életében felmerülő konfliktus, probléma megbeszélésekor is felhasználhatók. 

            A program több modulból áll, a foglalkozások különböző témák köré csoportosulnak:  Az ismerkedés szabályai, Idegen személlyel történő találkozás, kapcsolat, Egyedül otthon, Veszélyes eszközök vagy A közlekedés szabályai- tehát olyan élethelyzeteket dolgoznak fel, melyeknek a kisgyerekek is részesei lehetnek.

A foglalkozások úgy épülnek fel, hogy a kicsik ne kívülálló szemlélői, hanem aktív részesei legyenek azoknak. 

 

ALAPOZÓ TERÁPIA

Alapozó Terápiát végzett óvodapedagógus is dolgozik intézményünkben. Első sorban a nagycsoportos korú gyermekeknek tudjuk nyújtani ezt a mozgásformát, akik heti egyszer a játékos testnevelés keretein belül találkoznak ezzel a fejlesztő módszerrel. Az Alapozó fejlesztés vagy terápia a beszéd és mozgásproblémás gyerekeken, valamint az olvasásproblémásokon és az írás alaki részével küszködőkön segít elsősorban, 5-16 éves korig. Természetesen nem pótolja a heti 2x1óra terápiát, de az a tapasztalatunk, hogy remekül kiegészíti azokat az egyéb terápiákat, amikre óvodásaink járnak, akár magán úton, akár a Nevelési Tanácsadó keretein belül.


KORCSOLYA

 

Óvodánk egyik kedvező adottsága, hogy közel vagyunk a városi műjégpályához. Ezt kihasználva, szervezünk korcsolya oktatást. A foglalkozásokat szakképzett jégkorongedző tartja, akinek hatalmas tapasztalata van a kicsik jéghez szoktatásában is. A foglalkozásokra első sorban a nagy- és a középső csoportosokat visszük. A hetente egyszer 45 percig tartó játékos „edzések” célja, megszeretetni a kicsikkel ezt a sportágat, mert azonkívül, hogy remek egyensúly fejlesztő, önbizalom erősítő is, és nem elhanyagolható a jó levegőn, vidáman eltöltött idő sem. 


 

"ÍGY TEDD RÁ!"

 

Mai világunkban nagyon fontossá vált népszokásaink, néphagyományaink megismertetése gyerekeinkkel.

Balatoni Kata programgazda gondolatán alapuló "Így tedd rá!" módszertan immár nemzetközileg is elismert népi játék, néptáncmódszertani program. Komplexitásának köszönhetően minden kompetenciaterület fejlődését segíti, támogatja. Az óvodapedagógus feladata a közösségi lét megtanítása, a szocializációs folyamatok, készségek alapzása. Az "Így tedd rá!" könnyed játékosságával, szabadságával, a hagyományainkra épülő tematikájával segíti gyermekeink fejlődését.