Istenkúti Tagóvoda
 

Untitled Document

Kedves Szülők!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy a gyermekük beíratásakor a következőképpen járjanak el:

  1. Nézzék meg, hogy melyik a lakóhelyük/tartózkodási helyük szerinti körzetes óvoda. (Óvodai körzetjegyzék link)
  2. Amennyiben nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretnék gyermeküket beíratni, akkor ezt a szándékukat – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezzék a választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig. (Szándéknyilatkozat link)
  3. Amennyiben a kötelező óvodai felvételt biztosító óvodába szándékoznak beíratni a gyermeküket, abban az esetben is azt kérjük, hogy telefonon vagy e-mailben tájékoztassák szándékukról a körzetes óvoda vezetőjét.

Tájékoztatás a beiratkozás további menetéről:

  1. A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.
  2. Amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is tud teljesíteni, akkor a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.
  3. Három év alatti, (legalább két és fél éves) gyermek felvételére akkor van lehetőség, ha az adott óvoda az óvodaköteles gyermekek felvételétét követően további szabad férőhellyel rendelkezik. Felvételükre vonatkozóan az óvoda 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket.
  4. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

Kérjük a kedves Szülőket, hogy a megadott elérhetőségeken vegyék igénybe telefonon a vezetők támogató segítségét- 2020.04.02.-2020.04.09, 2020.04.14-2020.04.17. 8:00-16:00 között. (elérhetőség link)

További fontos információk:

  1. A szülő, annak az évnek az augusztus 31 napjáig, amelyben a 4 életévét betölti, írásban felmentést igényelhet gyermeke részére, a rendszeres óvodába járás alól, a Baranyai Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztályától

(Baranyai Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya 7621 Pécs, Zrínyi u. 11) Kérjük a körzeti óvodát is szíveskedjen tájékoztatni április 17-ig.

  • Ha az óvodaköteles gyermek a családjával külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. www.oktatas.hu/közneveles/kulfoldretavozas bejelentése oldalról letölthető az űrlap, elektronikus kitöltést követően, aláírva postán feladva (Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest, Pf. 19.) Kérjük a körzeti óvodát is szíveskedjen tájékoztatni április 17-ig

 


 
A LÉPJ –„Légy Pécs Jövője” – a nevelési és oktatási intézményeknek kiírt pályázatán, az „Istenkúti Csemetékért Alapítvány” Zöld óvodaként pályázott, és 10 db facsemetét nyert.
 
Projektünk a „Természet és gyermekbarát terület alakítása fásítással az Istenkúti Csemeték udvarán” címmel valósult meg.
 
A projektbe bevont partnereink: Nyugati Városrészi Óvoda Istenkúti Tagóvodájának dolgozói, szülők, 
gyerekek, és a pécsi Simonyi Károly Szakiskola diákjai 32 fő.
 
A projekt célja volt: nevelési intézményünk területén lévő faállomány egyedszámának a növelése, illetve a jelenlegi növényállomány kiöregedéséből származó zöldfelület vesztés megelőzése újak telepítésével. Általa intézményünk udvarán biztosított legyen a növényzet folytonossága. Fontosnak véltük a nevelés színhelyeinek növelését, a környezettel való harmonikus kapcsolat erősítését. 
Előkészítéseket végeztünk, a szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket a pályázaton való sikeres részvételről és a megvalósítás módjáról.
A gyerekekkel együtt elkészítettük a projekt tervünket tartalmazó plakátot, sokszorosítottuk, és a felhívást az eseményre elektronikus formában továbbítottuk a szülőknek, partnereinknek. Felhívtuk a figyelmet a növényesítés fontosságára.
 
A programon az alábbiak valósultak meg:
A projekt napon, óvodai dolgozók, szülők, gyerekek aktívan és önzetlenül előkészületi munkákat végeztek (ásás, talaj takarása földdel). Az óvodába járó gyermekek családjaitól felajánlott növényeket elültettük, facsemetéket telepítettünk. Mindezt 2018. 10. 26.-án, ősz végén a Farkas napi hagyományhoz is kötöttük.
A nap fontos hozadéka volt az együttműködés erősödése, a szülők és pedagógusok együttgondolkodása, a szülők és gyermekek közös tevékenysége.
A program mintát mutatott arra is, hogyan lehet a gyermekekkel, családokkal hasznosan eltölteni az időt. 
 
Megvalósítottuk a vállalt tervünket, feladatunkat: Óvoda udvarunk környezet barát területének bővítését. Abban a gyermekek által használható játszó rész fejlesztését. A fák ültetésével a fenntartható egészséges életmód biztosítását. Olyan természet és gyermekbarát területet alakítottunk, melyben a növények a mostani és jövőbeni generációk számra is az esztétikus, egészséges életmódot segítik. 
Az óvoda épülete mögötti, (az utóbbi években használaton kívüli) területet igyekeztünk újra használhatóvá tenni. Azt reméljük, hogy a facsemeték ültetésével a környezetbarát életmódot tudjuk népszerűsíteni környezetünkben. 
A fák jótékony hatásait tartottuk szem előtt a növények kiválasztásakor.(mint pl. árnyék, virágzás idején kellemes illatok)
A fák kiválasztásakor egyeztettünk Nagy Ervinnel a BIOKOM NKft zöld és közterület-fenntartási részlegvezetőjével, aki szakmai segítséget nyújtott.
 
Eredmény: 32 szülő, diák, gyermek vállalt önkéntes munkát és az óvoda alkalmazotti közössége vett részt a sikeres megvalósítás érdekében. A kommunikáció hatékonysága a kis óvodánk területéhez, létszámához viszonyítva pozitív volt. A projekt során az óvoda alkalmazotti közösségének, a családoknak, a Simonyi Károly Szakiskola diákjainak, és a gyerekeknek az összehangolt munkájának eredményeként sikerült elültetni a növényeket.
 
Jelentősége van annak, hogy fenntartható, fejleszthető jó gyakorlatot mutattunk be.
A szemléletformálásunkat folytatjuk a szülők és partnereink bevonásával. Ennek hatása az óvodai közösség építése szempontjából lemérhető. A projekttel a növényesítés fontosságára is felhívtuk a figyelmet. Tükrözi Zöld óvodás szemlélet módunkat. 
 
Az esemény, program Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával valósult meg, a 20158. évi „LÉPJ- Légy Pécs Jövője” pályázat keretében.