Istenkúti Tagóvoda
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2017. évben kiírt  "Lépj!" - Légy Pécs Jövője Zöld Óvodáknak című pályázatán, alapítványunk az „Istenkúti Csemetékért Alapítvány 200.000-Ft támogatásban részesült.

Az elnyert összeget:

- Madárbarát tanösvény, lepke, sünbarát kert kialakítására, ahhoz szükséges anyagok, növények beszerzésére használtuk fel.

Célunk:olyan lepke, madárbarát és sünbarát kert kialakítása, melyben a gyerekek egész évben tapasztalatokat gyűjtenek. Különböző növényekkel, tevékenységközpontú módszerekkel, természetes tapasztalási környezet biztosítása. A növények, lepkék, madarak, sünök életének megismerése, a változások megfigyelése. Fontosnak véltük a nevelés színhelyeinek minőségi növelését, a környezettel való harmónikus kapcsolat erősítését, a környezetbarát szemléletmód formálását élményalapú tevékenységek során.

- Zöld Óvoda szemlélethez kapcsolódó programok belépőjére, útiköltségére és tiszteletdíjra fordítottuk.

Célunk: élményszerzés, élény feldolgozás, ok-okozati összefüggések felfedezése. A természettudatos óvó-védő, értékekre figyelő magatartás alakítása.

Az évkör jeles zöld napjainak részeként, a Víz világnaphoz és a Föld napjához kapcsolva Természettudományi Múzeum foglalkozásain vettünk részt. Madárbarát óvodaként Sumonyba mentünk, ahol a madárgyűrűzés élményében is részesültek a gyerekek.

Eredmény: jelentősége van annak, hogy a fenntarthatóságra nevelés szellemében folyó óvodai nevelőmunkát segíti. A szép környezet a tapasztalatszerzés, a megismerési vágy olyan atrtitűdöket alakít ki a gyerekekben, mely a közvetlen környezet felé fordítja őket. A gyerekek igényévé válik a mindenre kiterjedő cselekvő, megtapasztalási, megismerési vágy. A rendszeres növénygondozást, a kihelyezett odúk, etetők, itatók, ellenőrzését és feltöltését folyamatosan feladatként élik meg. Mindez tükrözi Zöld óvodás szemlélet módunkat.  

Tervünk volt még több Zöld Óvoda szemlélethez kapcsolódó programokon való részvétel is. A séták, kirándulások lehetőséget, alkalmat adtak a zöld óvodai tartalmak "kézzelfoghatóvá" válására.

Eredményeként: 26 szülő vállalt önkéntes munkát és az óvoda alkalmazotti közössége vett részt a sikeres megvalósítás érdekében. A kommunikáció hatékonysága a kis óvodánk területéhez, létszámához viszonyítva pozitív volt. A projekt során az óvoda alkalmazotti közössége, családok közös önkéntes munkavégzése valósúlt meg.

Az esemény/rendezvény/program Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg, a 2017. évi „LÉPJ! Légy Pécs Jövője – Zöld Óvodáknak” pályázat keretében