Istenkúti Tagóvoda
 

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2016. évben kiírt  "Lépj!" - Légy Pécs Jövője Zöld Óvodáknak című pályázatán, alapítványunk az „Istenkúti Csemetékért Alapítvány 200.000-Ft támogatásban részesült.

Az elnyert összeget:

- Az óvodaudvar zöldítésére (cserjék, fák, sövény) szükséges eszközök, szerszámok beszerzésére.

Célunk: az óvoda ideális külső környezeti feltételének biztosításával a gyermekek optimális fejlődésének, az egészséges tevékeny életmód alakításának segítése. A „zöld óvodaság” ismertségének növelésével a közvetlen és tágabb környezetre gyakorolt hatás szélesítése, a helyes és egészséges életvitel, a környezetbarát szemléletmód tudatosítása, népszerűsítése. Fontosnak véljük a minőségi nevelést, a környezettel való harmonikus kapcsolat erősítését.

- A Zöld Óvoda szemlélethez kapcsolódó programok belépő és tiszteletdíjakra fordítottuk.

Célunk: gyermekeink komplex környezeti nevelése. A kirándulásokon, programokon való részvétellel azon kompetenciák kialakítása, erősítése melyek segítik a Zöld Óvodai szemléletmódot.

Az évkör jeles zöld napjainak részeként ellátogattunk:

- az „Állatok világnapján” a pécsi Állatkertbe,

- a „Farkas naphoz” kapcsoltuk a növénytelepítési projektet,

- a Farsangi ünnepkör részeként farsangi népszokásokkal, hagyományokkal ismerkedtek óvodásaink,

- a „Téli erdő élete” témakörében és a „Víz világnapjához” kapcsolva természettudományos foglalkozáson vettünk részt a JPM Természettudományi Múzeumában.

Eredmény: jelentősége van annak, hogy a fenntarthatóságra nevelés szellemében folyó óvodai nevelőmunkánkat segíti. A környezetben történő tapasztalatszerzés, annak megismerése olyan attitűdöket alakít ki a gyerekekben, melyek nemcsak a növény- és állatvilág felé fordítják őket. A természeti és társadalmi élet összefüggéseit fedezik fel. Általa is jutnak tapasztalatokhoz, információkhoz. A gyerekeknek igényévé válik a mindenre kiterjedő megtapasztalási, megismerési vágy mely a családok életére is pozitív hatást gyakorol.

A szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket a pályázaton való sikeres eredményről és a megvalósítás módjáról.

A gyerekekkel együtt elkészítettük a projekt tervünket tartalmazó plakátot, és sokszorosítottuk, majd elhelyeztük az óvoda főbejáratánál, valamint elektronikus formában továbbítottuk szülőknek, partnereinknek.

Eredményeként: 22 fő vállalt önkéntes munkát a sikeres megvalósításban. A kommunikáció hatékonysága a kis óvodánk területéhez, létszámához viszonyítva pozitív volt. A projekt során az óvoda alkalmazotti közössége, családok dolgoztak.

 

Az esemény/rendezvény/program Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg, a 2016. évi „LÉPJ! Légy Pécs Jövője – Zöld Óvodáknak” pályázat keretében