Istenkúti Tagóvoda
 

Sikeresen pályáztunk Zsolnay ivókútra és környezeti nevelési eszközökre.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata "Lépj!- Légy Pécs Jövője!" pályázatán, alapítványunk az „Istenkúti Csemetékért Alapítvány 200.000-Ft támogatásban részesült. Az Ivókút telepítés, valamint a környezeti nevelés eszközeinek alkalmazása a Zöld Világnapokban, közösségi programokban- elnevezésű projektek megvalósítására.


Megvalósítás ideje: 2014. 09. 15.-2015. 03. 20

A projektbe bevont partnereink: 18 fő

Nyugati Városrészi Óvoda Istenkúti Tagóvodájának dolgozói,
szülők, környéken lakók,
vízvezeték szerelő szakember közösen végezték.

Az elnyert összeget ivókút, vízvezetékszerelési anyagok  és környezeti nevelést segítő eszközök beszerzésére fordítottuk.
A projekt célja olyan óvodai fejlesztések megvalósítása, melyek elősegítik a zöld óvodánkban működő környezeti nevelési tevékenységet.
Előkészítéseket végeztünk, a szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket a pályázaton való sikeres részvételről és a megvalósítás módjáról.
A gyerekekkel együtt elkészítettük a projekt tervünket tartalmazó plakátot, sokszorosítottuk, és a felhívást az eseményre elektronikus formában továbbítottuk szülőknek, partnereinknek.A programon az alábbiak valósultak meg:

Az óvoda dolgozói megvásárolták az ismeretterjesztő játékokat, eszközöket. Azokat, a környezeti neveléshez kapcsolva, ill. az udvari játékos tapasztalatszerzésekkor, és séták, kirándulások során használjuk fel.

A szülők a családi napon közös önzetlen munkában ivókút telepítési munkát végeztek, a gyerekek a víz fontosságával kapcsolatos játszóházakban vettek részt.
A projekt során az óvoda alkalmazotti közösségét, családokat, környéken lakókat, vízvezeték szerelő szakembert vontunk be az önkéntes munkába.
A nap fontos hozadéka volt az együttműködés erősödése, a szülők és pedagógusok együttgondolkodása, a szülők és gyermekek közös tevékenysége. A program mintát mutatott arra is, hogyan lehet a gyermekekkel, egyszerű eszközök segítségével hasznosan eltölteni az időt.
Óvodásaink számára biztosított a mindennapok során, a folyamatos folyadékpótlás egészséges VÍZ formájában.
Jelentősége van annak, hogy fenntartható, fejleszthető jó gyakorlatot mutattunk be.

A szemléletformálásunkat folytatjuk a szülők és partnereink bevonásával. Ennek hatása az óvodai közösség építése szempontjából lemérhető. Tükrözi Zöld óvodás szemlélet módunkat.

Az esemény, program Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával valósult meg, a 2014. évi „LÉPJ- Légy Pécs Jövője” pályázat keretében.