Istenkúti Tagóvoda
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2015. évben kiírt  "Lépj!" - Légy Pécs Jövője Zöld Óvodáknak című pályázatán, alapítványunk az „Istenkúti Csemetékért Alapítvány 200.000-Ft támogatásban részesült.

Az elnyert összeget az

- "Élő játszótér", növényekből kialakítandó játszótéri elemek, mezítlábas tanösvény létesítésére, illetve

- Belépőjegy, utazási költség Zöld Óvoda szemlélethez kapcsolódó programokon való részvételére fordítottuk.

Mindkét kategória kiválasztása megfelelő volt, a megvalósításuk maradéktalanul megtörtént.

A projekt célja: A „zöld óvodaság” ismertségének növelése, a közvetlen és tágabb környezetre gyakorolt hatás szélesítése, a helyes és egészséges életvitel, a környezetbarát szemléletmód tudatosítása, népszerűsítése. Az élmények, tapasztalatok, ismeretek, változatos tevékenységek biztosítása. Fontosnak véltük a nevelés színhelyeinek növelését, a környezettel való harmonikus kapcsolat erősítését.

A gyerekek belépőjegyekkel eljuthattak az évkör jeles zöld napjainak részeként:

            - az „Állatok világnapján” a MISINA Természet és Állatvédő Egyesülethez

- a „Föld napján” a Janus Pannonius Múzeum foglalkozást tartott az Óvodánkban

- a „Madarak és fák napján” a Duna - Dráva Nemzeti Park Pintér kertjébe

Eredmény: jelentősége van annak, hogy a fenntarthatóságra nevelés szellemében folyó óvodai nevelőmunkát segíti. A természetjárás öröme, annak megismerése olyan attitűdöket alakít ki a gyerekekben, melyek nemcsak a növény- és állatvilág felé fordítják őket. Általa jutnak tapasztalatokhoz, információkhoz.  A gyerekeknek igényévé válik a kirándulás, mely a családok életére is pozitív hatást gyakorol.

Előkészítéseket végeztünk, a szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket a pályázaton való sikeres részvételről és a megvalósítás módjáról.


A gyerekekkel együtt elkészítettük a projekt tervünket tartalmazó plakátot, sokszorosítottuk, és a felhívást az eseményre elektronikus formában továbbítottuk szülőknek, partnereinknek,
majd elhelyeztük az óvoda főbejáratánál.

A szülők, óvodai dolgozók a projekt napot megelőzően, aktívan és önzetlenül tereprendezési és kialakítási munkát végeztek.

Eredményeként: önként 16 személy dolgozott a megvalósítás érdekében. A kommunikáció hatékonysága a kis óvodánk területéhez, létszámához viszonyítva pozitív volt. A projekt során az óvoda alkalmazotti közössége, családok dolgoztak.

A projektnapot, a gyerekeknek természethez kapcsolt szenzitív játékokat biztosító játszóházzal, a szülőknek, aktív cselekvő családi napként szerveztük

Az esemény/rendezvény/program Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg, a 2015. évi „LÉPJ! Légy Pécs Jövője – Zöld Óvodáknak” pályázat keretében