Radnóti M. Utcai Tagóvoda
 

Ovi-sport pálya

Ovi-Fovi pályaavató meghívója

https://pvsk.hu/.../elkeszult-a-tetoszerkezet.../

MOZGÁS + JÁTÉK + VERSENY + ÉLMÉNY = JÖVŐ

(Képek a galériában)


Megnövekedett igény övezi az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztését.
Az óvodai testnevelés színvonala meghatározza:

  • a gyermek mozgásfejlődését,
  • a rendszeres sportoláshoz fűződő viszonyát
  •  későbbi sportbéli sikereit,

A szülők nagy része nem tudja a gyerekeket sportfoglalkozásra vinni, vagyis az óvodák átveszik a testi nevelés jelentős részét – mely nagy felelőség!
A mozgásszegény életmód kompenzálása testmozgással lehetséges egészségük megőrzése érdekében.
Az óvodai testnevelés kedvelt programjai alkalmasak arra, hogy megalapozzák a sportolást nem csak gyermekkorra, de akár idősebb korra is.
Az OVI-FOCI programmal tovább bővítettük a testmozgásos foglakozásokat, az alapvető mozgásformákat, alapkészségek begyakorlását, a motoros képességek fejlesztését - figyelembe véve az életkorra jellemző szenzitív fázisokat, s gondolatunkban volt, hogy a testedzés, szokás legyen, illetve maradjon meg hosszú időre!
Az óvodáskor a sokrétű mozgásformák tökéletesedésének és az első mozgáskombinációk megvalósításának az időszaka.
Az alapkészségek középső és nagycsoportban differenciálódnak.
Ebben az életkorban kialakított széles mozgásbázis nagyon stabil és egy életre szilárd alapot ad, e gyakorlatokkal még jobban fejlődnek.
Az OVI-FOCI foglalkozási anyagunkban a motoros képességek komplex fejlesztése a cél.


Tudjuk, hogy a gyermekek egyoldalú terhelése egészségkárosodáshoz, testkultúra deficithez vezet.
- Ezért több sportágat is képesek vagyunk előkészíteni gyakorlatanyagunkkal.
- Az egészség szempontjából jelentős képességek fejlesztését is szem előtt tartjuk. A 30-40 perces játékkal hatékonyan fejlesztjük

  • az aerob állóképességüket,
  • a hajlékonyságukat

- A szív és a keringési rendszer edzését is jól szolgálják az itt elsajátított mozgások.
Az OVI-FOCI foglalkozások anyagainak összeállításánál gondoltunk arra, hogy
- a motoros képességek érzékeny fázisai már az óvodáskorban kimutathatóak.
- a jó adottságok kibontakoztatása megalapozza az életen át tartó sikeres sportolást.
- alkalmas a fizikailag aktív életvitel magatartásmintáinak kialakítására. E foglalkozások hozzászoktatja a gyerekeket olyan napirendhez, melyhez mi is ajánlunk változatos, hangulatos játékos feladatokat, versenyeket, gyakorlatokat.
- a program vázát az ovifoci foglalkozások anyaga (kiskönyv) képezik, mely szervesen kapcsolódik akár a mindennapos testnevelés mozgásanyagához.
- e programmal szakítunk a sablonos formákkal.
E szokásrendszernek a kialakításában fokozott felelősség hárul az óvodákban foglalkozást tartó pedagógusokra is és természetesen a szülőkre is.

A program kidolgozása
Az óvodások hatékony mozgásfejlesztésére az OVI-FOCI programhoz kapcsolódó tárgyi feltételekre és szervezeti formákra támaszkodva dolgoztuk ki a középső-, és nagycsoportos óvodások részére tematikánkat.
Elméleti és gyakorlati felkészítésük tovább bővíti ismereteiket.
A tematika gyakorlati tartalmában az óvodások motoros aktivitásának növelését szolgálja a komplex képességfejlesztés és az alapvető mozgásformák széleskörű begyakorlásának és tökéletesítésének eszközével.
Testnevelés foglalkozásba beépülve:
A kiscsoportos (10-14 gyermekkel végzett) program vázát az alapvető mozgásformák gazdag alkalmazása adja

  • A 3-4 éves gyermekek foglalkozásaiba beépültek a természetes gyakorlatok: járás, futás, ugrás, dobás, emelés-hordás, egyensúlyozás, gurulás, kúszás, húzástolás, függés. Ebben az életkorban elsősorban a nagymozgások fejlesztését tartottuk fontosnak, hiszen ezek nélkül nincs előrelépés
  • Az 5-7 éves óvodások foglalkozásánál a mozgáskoordinációt tökéletesítjük, a mozgások kombinálásával és a finommotoros mozgásokat gyakorlásával.

A motoros képességek komplex fejlesztésének elvét tartjuk szem előtt és szenzitív fázist. Ezek a következők: aerob állóképesség, gyorsasági képességek, koordinációs képességek, hajlékonyság.
Mind két csoportnál fontos szerep jut a labdának is, illetve a változatos színes szereknek.
A tervszerű munkával és a foglalkozások gazdaságos szervezésével az óvodások változatosabb, élvezhetőbb testnevelési foglalkozást kapnak.
A foglalkozásokat heti 2 alkalommal 30-45 perces időtartamban ajánlott tartani.
Az OVI-FOCI program nagyjából azonos korú gyerekek foglalkoztatására ajánlott.
Az értelmi és a testi fejlettségbeli különbségek miatt fontosnak tartjuk a nagy és középső csoportos gyermekek külön foglalkoztatását:
Mert ezzel:
- a fejlettebb gyermekek mozgásnívó csökkenését elkerüljük,
- a fejlettebb gyermekek mozgástanulásának és motoros képességeinek fejlesztésénél elkerüljük alulterhelésüket,
- az egyén fejlődési ütemét betartjuk.
- sérülésveszélyt elkerüljük