Rácvárosi Tagóvoda
 

Nyugati Városrészi Óvoda Rácvárosi Tagóvodája

Telefon: 06 30 278 78 42

E-mail cím: racvarosiovi@nyugatiovoda.hu

 

 

A Rácvárosi Tagóvodában 1998 óta néphagyomány éltető szemléletű nevelés folyik. Óvodánk dolgozói közössége elkötelezett a magyar népi hagyományok iránt, amit hitelessé óvodánk archaikus környezete biztosít. Baranya megyében, és azon belül Pécs városában, magyar néphagyomány-éltető óvodai programmal a Rácvárosi Tagóvodán kívül más óvoda nem dolgozik. Feladatunk a magyar népi kultúra átörökítése, az évkörös szokásőrző jeles napok megvalósítása hiteles tárgyi környezetben. Az ősi kultúrában a felgyülemlett tudást mindig beágyazták eleink az életről szóló történetekbe – amit átadtak a későbbi nemzedéknek – melyek magukkal ragadták a gyermekeket és megtanították nekik az élet fontos tanulságait. A természet szeretetére nevelést, már az óvodában el kell kezdeni. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy abban méltó helyet kapnak hagyományaink, mert az átörökítés folyamata nem szűnhet meg. Ha egy nép szereti saját kultúráját, elfogadja nemzeti értékeit, akkor védi, óvja, megbecsüli azt a környezetet, amibe él. Néphagyományaink a jeles napokhoz és névünnepekhez fűződő szokások az élet szépségét és megbecsülését hirdetik.

A régi szokások, ünnepek felelevenítése, a kulturális örökség ápolásával formálja az óvodások magyarságtudatát, erősíti bennük az együvé tartozást, színesíti, szebbé teszi mindennapjaikat.

A sok közvetlen megtapasztalás útján felébred bennük, a felfedezés, a tudás öröme, érdeklődéssel fordulnak a környezetükben történő változások felé. Kialakulnak a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükséges elemi ismeretek.

A mai kor igényeihez igazodó, korszerű épületben várjuk a minket választó családokat. Megújult tárgyi környezetben, a magyar néphagyomány éltetés iránti elkötelezettséggel folytatjuk az óvodás korú gyermekek nevelését.