Istenkúti Tagóvoda
 

Óvodánk a természeti szépségekben gazdag, tiszta levegőjű Deindolok ölelte Istenkúton található.

A 2 vegyes életszervezésű csoportba  49 gyermek jár. 9 dolgozó neveli, szereti, fejleszti őket.

Egyik helyi sajátosságunk, hogy állandó kapcsolatot tartunk fenn a természettel, sokat tartózkodunk a szabadban, sétálunk, játszunk, óvjuk–védjük a minket körülölelő környezetet.

Másik sajátosságunk a hagyományok, néphagyományok ápolása, továbbörökítése, őrzése. Hisszük, hogy csak ily módon tudjuk a természettudatos óvó–védő, értékekre figyelő magatartás alapjait lefektetni.

Óvodai Nevelésünkben tudatosan tervezzük a Zöld és Jeles napokat.

 

Környezeti nevelésünk és Zöld Óvodai programunk célja: az óvodában folyó fenntarthatóságra nevelés szellemében történő nevelőmunka megvalósítása, fejlesztése. A gyermekek környezettudatos szemléletének, gondolkodásának, magatartásának megalapozása, formálása élményalapú tevékenységek során.

2009-ben és 2012-ben nyertük el a Zöld Óvodai címet. Tagja vagyunk az „Értünk” Zöld óvodai munkaközösségének. Következetesen a helyi sajátosságokat is figyelembe véve valósítjuk meg a természet és környezet védelemmel kapcsolatos célkitűzéseket, feladatokat, pedagógiai tartalmakat.

Környezettudatos szemléletmódunk áthatja az óvodai élet egészét, megmutatkozik az óvodai környezet külső és a belső alakításában is, az alábbiak alapján:

Szülői közreműködéssel udvarunkba örökzöld növények; virágok kerültek, az „Egy virág-egy család” projekt keretében gyógynövény kertet alakítottunk ki. Öntözésre esővizet, kertgondozáshoz, udvarrendezéshez kisméretű kerti célszerszámokat használunk.

 

Jeles napokhoz kapcsolódó „zöld” rendezvények már hagyománnyá váltak.

A Víz világnapjára hajókat készítünk és az Égervölgyi kiránduláson úsztathatják a gyerekek.

A Föld Napján közös kiránduláson veszünk részt a családokkal.

Madárbarát Óvoda lévén Madarak és fák napjáról is megemlékezünk, madarakat figyelünk és gondozunk egész évben. Madárkarácsonyozunk.

Farkas napján fát ültetünk.

Állatok világnapján, 1 napos Erdei-óvodai kirándulást szervezünk, ahol növényekkel, fákkal, állatokkal, rovarokkal ismerkedhetnek gyermekeink.

Megkaptuk a GOOD-YEAR Biztonságos óvoda címet. Gyermekeink láthatósági mellényekben közlekednek a sétákon.

 „Ne vásárolj semmit!”programba a szülőket is bevonjuk. Adományt gyűjtünk, és ezzel szemléletet formálunk.

Szelektív hulladékgyűjtést alkalmazunk, a zöld hulladékot komposztálóban gyűjtjük.

ZÖLD HÍREK faliújságon, figyelemmel kísérhetik a szülők környezeti tevékenységeinket, programajánlatokat.

Óvodánk az „Értünk” Pécs város Zöld óvodái munkaközösségének aktív tagja.

 

A külső világ tevékeny megismerésének egész folyamatában a játékosság, szemléletesség, tapasztalás, érzékelés, rácsodálkozás, élet közeliség érvényesül.

A környezeti nevelésben szerepet kap az egészséges életmódra nevelés interaktív keretek között, a szülők felajánlásaként zöldség és gyümölcsnapokkal és biztosított a friss forrásvíz is.

A környezettudatos életmód alakításához szükséges értékek, viselkedés minták, az életkori sajátosságok figyelembe vételével így beépülnek be az egyéni és a közösségi szokásokba.