Hajnóczy J. Utcai Tagóvoda
 

Ebédbefizetés

TÁJÉKOZTATÁS

 

 

2019. január 01. után nem lesz lehetőség az óvodában az étkezési térítési díj befizetésére. Az ebédbefizetést a PEK (korábban Elszámolóház) pénztárainál van lehetőség személyesen intézni, készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel. Emellett a számla kiegyenlítése megoldható átutalással és online bankkártyával. Ehhez nyilatkozat kitöltése szükséges. Az online bankkártyával való fizetés a menza program szülői felületén lehetséges (https://pecskk.eny.hu)

 

 

VÁLTOZÁS 2019.01.01.-TŐL

ÉTKEZÉSI ADAG LEMONDÁSA

Befizetőhelyek telefonos elérhetőségein:

Cím

Telefonszám

Pécsi Apáczai Csere J. Ált. Isk. Gimnázium Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.

30/845-6732

30/845-6713

Pollack M. Szakközépiskola Kollégiuma 7621 Pécs, Jókai u. 8.

30/850-6482

Pécsi Kodály Zoltán Kollégium 7624 Pécs, Kodály Z. utca 20/A.

30/845-6697

Pécsi Hajnóczy J. Kollégium 7633 Pécs, Türr István u 2.

30/850-6453

 

Központi e-mail cím: etkezesinfo@pek.hu (gyermek nevének csoportjának, óvodájának megadása, hiányzás időtartama)

 

 A fenti elérhetőségeken reggel 9 óráig lehet a következő napra vonatkozóan lemondani az étkezést. A hiányzást az óvodában, az óvodapedagógusnak is jelezni kell. Az óvodában jelzett hiányzás nem vonja maga után az étkezési igény lemondását.

Kedves Szülők!

Megjelent a 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról.

Ingyenes étkezés igényelhető 2015. szeptember 1-től az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, amennyiben

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket
   nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett) nettó összegének 130%-át (2020-ban 139.185 Ft), vagy

- nevelésbe vették;

 

 Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés igényelni kell és jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló, 328/2011 (12.29) sz. kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.”

 


NYILATKOZAT

a teljes áru óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez

http://www.nyugatiovoda.hu/userdata/school/20/Nyilatkozat_teljes_aru_etkezeshez_ovoda.docx

NYILATKOZAT

az étkezési térítés díjátulalással ill. online bankkártyás befizetéssel történő kiegyenlítésről

http://www.nyugatiovoda.hu/userdata/school/20/Nyilatkozat_atutalassal_torteno_befizetesrol.docx

NYILATKOZAT

a Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez

http://www.nyugatiovoda.hu/userdata/school/20/Nyilatkozat_328_2011_kormany_rendelet_ovoda_2020.docx