Hajnóczy J. Utcai Tagóvoda
 

 

Óvodánk a Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvodája, csendes, nyugodt környezetben, forgalomtól mentes zöldövezetben, jól megközelíthető helyen, parkolási lehetőséggel található lakókörzetben.

 

2017. szeptemberétől teljesen felújított, modern épülettel, korszerű környezetben várja az óvodásokat.

  

Három csoportban, családias légkörben fogadjuk a gyermekeket. Arra törekszünk, hogy az óvodapedagógusok az óvoda kezdéstől az iskolába lépésig segítsék a gyermekek fejlődését, egyéniségük kibontakoztatását.

 

Tágas, jól felszerelt csoportszobáink egy virágos, védett udvarra néznek. Óvodánk tornateremmel rendelkezik, melynek felszereltsége széleskörű és változatos mozgásfejlesztésre ad lehetőséget. Torna eszközeink között megtalálhatók az Ayres mozgásfejlesztő eszközök és a Mozgáskotta személyiségfejlesztő módszer eszközkészlete is.

A változatos mozgásformák megjelenését a mindennapi nevelési folyamatokban a zeneiséggel összekapcsolva is közvetítjük óvodásainknak. A Veronika zeneprojekt és az Így tedd rá! néptáncpedagógiai módszerek beépülnek óvodai foglalkozás szervezéseinkbe.

Nevelőink magasan képzettek, folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken, és az ott szerzett ismereteket beépítik a pedagógiai munkájukba

A gyermekek számára az óvodai élet mindennapjait színesítik a Bozsik-foci programok, a szervezett úszó tanfolyamok, és a sokszínű sportolási lehetőségek.

Pedagógiai programunk:

Óvodánk - Az óvodai nevelés országos alapprogramjára -  épített sajátos nevelésiprogram mentén dolgozik, mely kiemelt Egészségnevelést és mozgásfejlesztés mentén megvalósuló Anyanyelvi nevelés kiemelt területeit tartalmazza. Pedagógiai elveink között kiemelten szerepel az Érzelmi intelligencia fejlesztése. Óvodánk Örökös Boldog Óvoda címmel rendelkezik, így a gyermekek Boldog-ovi foglalkozásokon vehetnek részt.

2022-től óvodánk csatlakozott a Zöld Óvoda programhoz, "zöld óvodaként" kiemelt nevelési feladatunk a környezettudatos szemlélet formálása, és a fentartható fejlődés iránti elköteleződés kialakítása a gyermekekben és a családokban.

Havonkénti szervezésben vesznek részt a gyermekek az anyanyelvi nevelés területéhez kapcsolódó tevékenységközpontú programokon.

 

v  Tudásközpontban mesefoglalkozáson, könyvtárlátogatáson.

v  Bóbita Bábszínházi bérletes előadásokon

v  Zsolnay negyedben szervezett foglalkozásokon

v  Kiállítás látogatáson

 

Gyermekképünk:

Kezdeményező, kreatív, egyéni ötletek megvalósítására képes, problémahelyzeteket megoldani tudó, nyitott, másokat elfogadó, érzelmekben gazdag, harmonikus személyiségű gyermek.

Céljainkat, eredményeinket a JÁTÉK, a játékos tapasztalati tanulás folyamatában, gyakorlási lehetőségek biztosításával kívánjuk elérni. Fontosnak tartjuk a komplex személyiségfejlesztés folyamata mellett az egyéni bánásmód érvényesítését, valamint  a differenciált pedagógiai elvek megvalósulását a mindennapokban. 
Óvodánk tehetségprogramjának keretében a "Csodapalota" tehetségfoglalkozásokon történik a gyermekek tehetséggondozása a mindennapokban. A tehetségműhely keretében havonta történő foglalkozásokkal fejlesztjük a gyermekek kreativitását, egyéni tehetség kibontakozását.

Nevelési elveink:

Minden gyermek számára örömteli, egyéni fejlődést segítő óvodai élet biztosítása, megtalálni azt a tevékenységet, amelyben sikerélményhez jut és tehetségét kibontakoztathatja. A gyermekek számára sokszínű elfoglaltságot kínálunk a nevelési időben és igény szerint nevelési időn kívül.

Angol nyelv, Zeneovi, Judo, Ovi-kosár, Ovis-RG, Sakk játszótér foglalkozás

Lehetőség van hittan oktatásra, és sportágválasztó programon való részvételre.

 

Bővebb információkat nyújtunk :
E-mail címhajnovi@nyugatiovoda.hu

Tel.: Staubachné Orbán Andrea
Tagóvoda vezető
06-30/588-6069

 Csoportjaink

Katica csoport

Méhecske csoport

Pillangó csoport