Nyugati Városrészi Óvoda (Mezőszél)
 

  

 

ÓVODAI BEIRATÁS

 

Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvodai beíratás időpontja

2018. április 26-án és 27-én lesz, naponta 7-17 óráig.


A jogszabályi előíráshoz igazodóan óvodába be kell íratni azon gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek. A kötelező óvodába járás alól mentesül az, aki:

·       -  bölcsődében marad

·        - óvodakötelezettségét külföldön teljesíti (a gyermek szülője köteles erről 2018. május 15-ig írásban értesíteni Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjét. (Pécs, 7621 Széchenyi tér 1.)

·        - jegyzői felmentéssel rendelkezők - (A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelme – a védőnői javaslattal - 2018. április 26-ig Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez nyújtható be, melynek másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez is el kell juttatni. A felmentési kérelem benyújtása esetén a gyermek óvodai beíratása nem szükséges. 

 

A beiratkozáshoz szükséges:

- a gyermek, valamint a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára. (lakcímkártyára)

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatára

- a gyermek TAJ kártyája

 

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2018. május 4-ig elektronikus úton értesíti a szülőket.

 

 

 

Tisztelt Szülők, Kedves Érdeklődők!

  

2018. Március 6-án, 13-án és 20-án 10.30-11.30-ig

NYÍLT NAPOT tartunk óvodánkban 

  

Ezeken a napokon lehetőségük nyílik betekinteni a mindennapjainkba, illetve megismerkedhetnek óvodánkkal, és a leendő kiscsoportos óvodapedagógusokkal.

 Sok szeretettel várjuk Önöket és a gyerekeket!

 

 

Kedves Szülők és Látogatók!

Intézményünk környéke parkoló övezet, ezért csak jegy ellenében lehet parkolni 8-17 óra között. Az intézményünkbe járó gyerekek szülei gyermekszállítási engedélyt igényelhetnek a Biokomtól, amely egy nevelési évre szól. Ennek birtokában délelőtt és délután fél-fél óra ingyenes parkolást vehetnek igénybe.

Családonként egy darab órával ellátott kedvezményes engedély igényelhető.Az engedély díja 1200 Ft, mely az adott év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig érvényes. Minden további engedély kiváltása 6000 Ft/db.

Az engedély kiváltása a Biokom ügyfélszolgálatán a gyermek nevének és óvodai csoportjának megadásával történik.