Radnóti M. Utcai Tagóvoda
 

 

 Óvodánk 2010 tavaszán elnyerte a Zöld óvoda címet.  a kritériumrendszer 65%-át kellett teljesíteni a címért első alkalommal.

A cím elnyerése után  egy szigorú kritérium-rendszernek kell megfelelni, melyek betartása környezettudatossá neveli mind a gyerekeket, mind a szüleiket.

Óvodánk 2013 tavaszán ismét elnyerte a Zöld óvoda címet, most a kritérium rendszer 85%-át kellett teljesíteni.

Óvodánk 2016 évben (szeptember 5. a beadási határidő) 3. alkalommal is megpályázta a Zöld Óvoda címet, mely során az elmúl év környezettudatos tevékenységeit, fejlesztéseit mutattuk be. Az írásos visszajelzés szerint teljesítettük a kritériumrendszer 100%-t, így elnyertük a Zöld óvoda címet.

http://zoldovoda.hu/hu/palyazat/megszuletett-a-dontes-a-2016-evi-ii-utemben-szeptember-5-ig-benyujtott-zold-ovoda-es-orokos-zold-ovoda-palyazatokrol

Az örökös zöld óvoda címpályázat megírása 2018. szeptemberi beadással -elbírálása megtörtént:

Az Agrárminisztérium környezetügyért felelős helyettes államtitkára és az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára meghozta döntését a Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda pályázatokról. Óvodánk pályázata kiemelkedő szakmai munkáról tanuskodott, így zöld óvodai tevékenységünknek köszönhetően óvodánk ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA lett.
Köszönöm mindenkinek,aki hozzájárult ehhez a pedagógiai szakmai innovációhoz, és a 10 év alatt végzett munkához.
Mik ezek a kritériumok?

"Zöldóvoda" kritériumrendszere

1. Az óvoda szellemiségében a környezeti nevelés alapján működik. A helyi nevelési program a környezeti nevelést kiemelten kezeli, erre építi a fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget.

2. A helyzetelemzésben kitérnek a helyi, regionális környezetvédelmi és egészségügyi szervezetek, a civil szerveződések, a társintézmények, a szülői közösség stb. helyi stratégiájára, terveire. Ezek lehetnek: a helyi környezetvédelmi program, az egészségkép vagy terv, az óvodával kapcsolatban álló iskola környezet-egészségvédelmi programja stb. amelyek mind a humán, mind az anyagi erőforrások biztosításában az óvoda segítségére vannak és gazdagítják tevékenységeit. Az egészségkép megfogalmazásában is szerepel a helyi környezet kiemelt szerepe.

3. A helyi célok, feladatok megfogalmazásában természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepelnek a helyi adottságok alapján (pl. fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, hulladék kezelése és felhasználása, egészséges táplálkozás, energiatakarékosság, a lakóhely-megismerési tevékenységek, az épített és a természeti környezet védelme stb.).

4. A nevelőmunka tervezésében, a megvalósítás gyakorlatában megtalálhatók a környezeti nevelés elvei, tartalmi jellemzői.

5. A nevelőmunka hatékonysága érdekében a nevelési eljárások során a mit, mivel, mikor, hogyan és kivel kérdésekre épített fejlődést elősegítő tevékenységek kerülnek megvalósításra (pl. az igényeknek megfelelően megvalósul a képességek fejlesztése, eszközhasználat megtanulása, ismeretszerzés és alkalmazás modern módszereinek használata, kirándulások stb.)

6. A gyerekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján tevékenységközpontú módszerekkel zajlik, kiterjed a sajátos nevelési igényű, nemzetiségi és kisebbségi gyermekek nevelésére is.

7. Az óvodapedagógus alkalmazott módszerei segítik a tanulási környezet megteremtését, a tanulás tanulásának megvalósítását (játék, szenzitív módszerek, életközösségek terepi tapasztaltatása, felfedezés, élménypedagógia, projekt módszer alkalmazása, kooperatív tanulás, erdei óvoda stb.)

8. A településen és az óvodában élő, a gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása, gazdagítása megvalósul az óvoda életében a szülők bevonásával, és így a családdal való kapcsolatban, valamint a település szinterein. A zöld jeles napok (természet-ünnepek, egészségi jeles napok) kiválasztásánál is érvényre jutnak a környezeti adottságok (pl. a vízparti településeken a víz világnapját, a hegységekben lévőknél a madarak és fák napját ünneplik elsősorban).

9. Az óvoda minden dolgozója tisztában van a fenntarthatóság tartalmi jellemzőivel és ez minden tevékenységben megnyilvánul. Ezáltal az óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására, a közösségi egészséges életvitelre.

10. Az óvodapedagógusok hét évenkénti továbbképzésének részét képezi a környezettudatos neveléshez kapcsolódó területek.

11. Az óvodaépület helyiségeinek berendezése segíti a környezetbarát szemléletmód, valamint az egészséges életmód megalapozását. Az óvoda berendezése az egyszerűség, a takarékosság a praktikusság jegyeit mutatja, a helyi sajátosságot is tükröző természetes anyagok felhasználása érvényesül. A gyerekek által használt eszközöket, játékokat körültekintően vásárolják meg, pl.: nincs mérgező festékkel bekenve, nem káros a környezetre.

12. Minden csoportszobának egyéni hangulata, arculata van, sok-sok növénnyel, a természetsarokban a természet által adott kincsekkel. Növényápolási, állatgondozási feladatokat látnak el a gyermekek rendszeresen az egészségügyi előírásoknak megfelelő és megengedett mértékben.

13. Az óvoda udvara mentes az allergiát, a mérgezést és sérülést okozó növényektől. Az óvodakertben a helyi lehetőségek figyelembevételével valósul meg a zöldséges- és virágoskert,

(a gyógy-és fűszernövény rész, a sziklakert, a kerti tó )stb. A gyermekek kertgondozáshoz használnak kerti szerszámokat.

14. Az udvari játékok környezetbarát anyagból készülnek, és megfelelő helyet, teret adnak a gyermekek játékának. Udvari árnyékolók és ivókút illetve ívási lehetőség biztosított. A szabadban történő egészséges mozgáshoz, játékhoz megfelelő hely és idő áll rendelkezésre minden nap a gyermekek számára.

15. A takarékossági rendszer kiépített az óvodában a villany-, a vízhasználat és a fűtés terén. Az épületen belül energiatakarékos izzók vannak a folyosókon, termekben a világítás megfelel az egészségügyi előírásoknak. A fűtési rendszer környezetbarát. WC öblítők, hideg-meleg kevert csapvíz, a levegő illatosítására gyógynövények (nem használnak hajtógázos légillatosítókat).

16. Szelektív hulladékgyűjtés biztosított az óvoda egész épületében (pl. papír, műanyag stb.), kivéve a veszélyes hulladékokat (pl. elem, olajos palack stb.). A „hulladék nem szemét” elv hasznosítása az újrafelhasználás érdekében (ajándékkészítés, játékkészítés stb.) megvalósul.

17. Az óvoda működése során rontott (használt) papírok külön tárolóba kerülnek, hogy a gyerekek újból felhasználhassák (elvihessék onnan rajzolni, hajtogatni stb.)

18. Az óvoda működtetése során az óvoda vezetősége a környezetkímélő anyaghasználatra (környezetbarát tisztítószereket használata), a tudatos takarékosságra, a kapcsolatok széles és többirányú kiépítésére kiemelten törekszik.

19. Az óvodapedagógusok folyamatosan gyarapítják a környezeti neveléshez kapcsolódó szakirodalmat, a felnőtt és a gyermek környezet- és egészségbarát szemléletre ható könyvek vonatkozásában egyaránt. Alakítják a gyermekek és családtagjaik környezettudatos településlakói /városlakói és fogyasztói szokásait.

20. Széles körű kommunikációs kapcsolat folyik az óvoda és partnerei között. Ezzel biztosított a társadalmi hatás a minőségfejlesztés elvek alapján, vagyis partneri kapcsolat működik a környezet- és természetvédelem érdekében: az óvoda környezetében élőkkel szülőkkel, a lakossággal, (szülői értekezleti témák, fórumok szervezése, rendezvények: sportnapok, állatok gondozása, egészséges táplálkozás, növényápolás és védelem, kirándulások stb.), az óvodákkal, és más gondozási-, nevelési-, valamint nevelési-oktatási intézményekkel, a fenntartóval.Zöldóvodás weboldalak:

http://www.okopannon.hu

http://www.okopack.hu

http://www.zold-híd.hu

http://www.biokom.hu

http://www.zoldovoda.hu

http://www.tudatosvasarlo.hu

http://www.szelektiv.hu

 


”Az ember része a természetnek, nem ura. ”

 

 

5 csoportos óvodánk kétszintes felújított épületben és játszóudvarral Uránvárosban található. A csoportoknak zöld területű udvarrésze van babaházzal, mászókával, hintával, homokozóval, csúszdával, pollyball-al, mozdonyokkal és Ovi-Foci pályával, egész nap lehetőség van a szervezett és a szabad mozgásra, labdajátékokra. Bringabarát óvodánkban népszerűsítjük a kerékpáros közlekedést.

Nevelőtestületünk 10 óvodapedagógusból áll, munkánkat 2 pedagógiai asszisztens segíti. Fejlesztőszobánkban differenciált fejlesztés, logopédiai ellátás van. A gondozást 6 dajka segíti. Az udvari munkákat 2 udvaros végzi.

Inger gazdag környezet természetes anyagokkal, gyermekmunkákkal jól tükrözi vizuális szemléletünket. Környezettudatos magatartásunkkal, zöld óvodai programunkkal „Bringa barát” óvodaudvarunkon „madárbarát mintakert tanösvényt” hoztunk létre. A csoportokban zöld sarok és akvárium van, az emeleten akvárium és terrárium, az udvaron teknős medence, komposztálók, gyógynövény- és fűszerkertek, két ivókút, fedett udvarrészek, esővízgyűjtő hordók, fantasztikus farakások, süntanya, darázsgarázs, békavár, madárodúk, etetők és itatók segítik a gyerekeket a külső világ tevékeny megismerésében. Zöld folyosón „Zöld óvodások” -ovigaléria található gyerekmunkákkal, Fürkész szobánkban zöld szertár és könyvtár várja a gyerekeket.

Programjaink

Terményfesztivál, Márton nap, Farsang, Anyák Napja, Gyermeknap, Ballagás, Mikulásvárás, Adventi hetek, húsvét,

Őszi kirándulás, Állatkert látogatása, Egészséghetek és Ficánka sportnapok, Erdei iskola, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja kirándulással, szelektív hulladékgyűjtés, „Ne vásárolj semmit!” nap, Kutya terápia, Öko-kuckó foglalkozások, Madárkarácsony, papírgyűjtés

 

Növény- és állatgondozás, kerti munka, iskolai programokon való részvétel, múzeumlátogatás, könyvtárlátogatás, kirándulások, Bozsik program, Törp foci, vízhez szoktatás, néptánc, bábszínház, angol, zeneovi, gyermek jóga