Ajtósi D. Utcai Tagóvoda
 

Kedves Szülők!

Az óvodában bankkártyás fizetésre is van lehetőség!


Ebédbefizetések időpontjai:

 

(A változtatás jogát fenntartjuk!)

 

 

 

Októberre:

2018. szeptember 10. 12:30-16:30

2018. szeptember 11. 7:00-9:30

 

Novemberre:

2018. október 8. 12:30-16:30

2018. október 9. 7:00-9:30

 

Decemberre:

2018. november 12. 12:30-16:30

2018. november 13. 7:00-9:30

 

Januárra:

2018. december 3. 12:30-16:30

2018. december 4. 7:00-9:30

 


Kedves Szülők!

Megjelent a 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról.

Ingyenes étkezés igényelhető 2015. szeptember 1-től az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, amennyiben

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket
   nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett) nettó összegének 130%-át (2018-ban ez 119.301 Ft), vagy

- nevelésbe vették;

  Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés igényelni kell és jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló, 328/2011 (12.29) sz. kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.”