Magyar L. Utcai Tagóvoda
 

 

Változás az ebéd lemondásában:

Tisztelt Szülők!

2017. szeptember 1-től változik az étkezés lemondásának menete.  Központi e-mail címet és telefonszámot hoztunk létre a 11 tagóvoda részére, melyek a következők:

E-mail: lemondas@nyugatiovoda.hu

Telefon: +36 30/591-0053

A megrendelendő és a visszatéríthető étkezési adagszámok pontos megállapításához szeptembertől csak és kizárólag a fenti elérhetőségeken tudják gyermekeik hiányzását illetve felgyógyulását jelezni. A bejelentések feldolgozása központilag történik, az óvodapedagógusok és a dajkák a hozzájuk beérkező információk időre történő továbbadását nem tudják megoldani, ezért fontos, hogy ne csak náluk, hanem a lemondas@nyugatiovoda.hu e-mail címen, vagy a +36 30/591-0053 telefonszámon is jelezzék gyermekük távollétét (visszatérését).

A másnapi ebéd megrendeléshez csak a reggel 9 óráig beérkező bejelentéseket tudjuk figyelembe venni! A telefonvonal reggel 7 órától 9 óráig lesz elérhető! A jelzéseket elsősorban e-mailen várjuk! Alapinformációk, melyeket feltétlenül szükséges feltüntetni: gyermek neve, óvodája, csoportja, a távollét időtartama (-tól-ig).

 Megértésüket köszönjük!                         

Ebédbefizetések, ebéd igénylések időpontjai:

 

 -     November  hónapra: 

          október   17. szerda, 

  -    December   hónapra:  

          november  21. szerda, 

  -    Január   hónapra:  

         december    12.  szerda.

 

   A fizetési napokon:

7.00  órától  15.00  óráig.

 

Fizetési lehetőségek:

- készpénzzel

- bankkártyával.

                             

A gyermekek étkezési díja (tízórai, ebéd, uzsonna) :

431,80.- Ft/nap/fő

 

Kérjük, aláírásukkal jelezzék ebédigénylésüket (ingyenesség esetén is).

 

 

Ingyenes az étkezés 2015. szeptember 1-től az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett) nettó összegének 130%-át(azaz  119.301.- Ft-ot), vagy

- nevelésbe vették.

 

Az ingyenességről szóló nyilatkozatot (melyet az óvodában vehetnek át) az ebédbefizetés napjáig kell kitölteni és leadni.