Radnóti M. Utcai Tagóvoda
 

„Varázspálca a Radnóti M. Úti Óvodásokért Alapítvány”

beszámolója röviden a megvalósított pályázatról:

Óvodánk Alapítványa a „Varázspálca a Radnóti M. úti Óvodásokért Alapítvány” 350.000.-Ft pályázati támogatást nyert a PMJVÖ által kiírt 2016. Városi Civil pályázaton.

 

A támogatást a „Zöld főváros” kategóriában terveztük:

Zöld Főváros cím elnyerését segítő, fenntartható életmódot népszerűsítő programok:

 kreatív szemléletformáló mintaprojektek

 figyelemfelkeltő közösségi akciók, témában:

  • „Városiakat a természetbe” alkategóriában

Tervezett esemény: „Pécsi Állatkerti Kalandtúra” projekt

 

 

A projekt kitűzött célja teljesen megvalósult, bár a tervezett költségvetést csökkenteni kellett a támogatottság erejéig.

 

Megvalósult:

Gyermekeinket sikerült megismertetni a Pécsi Állatkerttel, a távolabbi földrészeken élő és hazánkban is honos állatfajokkal. Igazi tartalmat nyert az „Állatok világnapja”, mélyült az állatok iránti szeretetük, érdeklődésük, s szolgálta a fenntarthatóság szemléletét a hétköznap gyakorlatában. A változatos programok, egy programsorozat keretében a helyi közösségünket, partnereinket együttműködésre, a gyerekeken keresztül a környezettudatos szemléletük erősítésére serkentette.

A nyertes pályázattal az esélyegyenlőség is érvényesült, mindenki rész vehetett a programokon.

 

®    Előkészítő programok: a szülőket gyűjtőmunkára kértük – céljainkkal azonosulva az állatkertről megjelent képeket összegyűjtve az óvoda Zöld folyosóján „állatkerti hírmondót” hoztunk létre. A projekt fokozatos épülését, bővülését lehetett itt nyomon követni.

®    Előzetes állatkerti tanulmányi séta: nagycsoportos óvodásokkal nyáron több szülő is részt vett a kiránduláson, a fotós önkéntes munkájával segítette a pályázat megvalósulását. Terepszemle, fotózás, - az őszi óvodai kalandtúra előzetese, az elkészült fotók fontos eszközei a kiállításunknak, az előzetes felkészülésnek, vetélkedőnek. (Az iskolába menő gyerekek is részesei lehettek a későbbi programnak)

®    A profi fotókból az „Ovi galériánkban” kiállítást rendeztünk, látogatóink – környező tagóvodák képviselői, szülők, családok, meghívott vendégek- két óvodai szintű rendezvényen is megtekinthették azt. A kinyomtatott fotók további munkánk során is használhatók.

®    A Vasarely múzeumi látogatás és a pólók elkészítése nem valósult meg a költségcsökkentés miatt.

®    Megvalósult viszont a gyerekeknek állatos kitűző készítése, az állatkerti látogatás előtt kapták kézhez a gyerekek, minden csoport azt az állatot ábrázoló medált kapták meg, ahová látványetetésre mentek.

®    Állatkerti látogatás előkészítése, megvalósulása: a gyerekcsoportok korosztályának megfelelő tematikus tervvel készítettük elő a kalandtúrát. Minden csoportot zoo-pedagógus vezette az állatkertben körbe. A délelőtt végén fóka-etetést láttunk.

®    Rajzpályázat a gyerekeknek: „az én legkedvesebb állatkerti állatom” címmel, 76 rajz érkezett az óvodásoktól. A rajzpályázatra biztosítottuk a rajzeszközöket, ill.  korosztályonként díjaztuk a munkákat. A díjak minőségi rajzeszközök voltak. A legjobb rajzokat beneveztük a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár rajzpályázatára, melyet a „10 éves a Zöld Óvoda pályázat” alkalmából írtak ki. Elbírálása folyamatban van.

®    Projektzáró makett készítése az állatkertről- minden csoport elkészítette agyagból az általa megkedvelt állatkerti részletet, ezt egy közös terepasztallá alakítottuk, és kiállítottuk az Ovigalériába. Igazi közösségépítő ereje volt a közös munkának.

®    Óvodai „ki mit tud?” szervezése a megismert állatkerti állatokról. A feladatok korosztályhoz mérten differenciáltan kerültek kiosztásra, változatos feladattípusokkal. Az előre elkészített fotókkal, a Világunk hangjai cd-vel segítettük a versenyt. A díjazást is a pályázatból finanszíroztuk, az I. II. és III. helyezettek akváriumi berendezést és halakat kaptak, a folyamatos gondozás és megfigyelés lehetősége miatt, a IV, és V. helyezett rajzeszközöket, ill. minden csoport az eredményes részvételért 10-10 állatos fejbábot kapott a szerepjátékokhoz.

®    Állatkerti örökbefogadás - a fenntarthatóság jegyében 2 megismert állatot jelképes összegért örökbe fogadtunk, a gyerekcsoportok szavazása alapján. Így lehetőség van rendszeresen ellátogatni az állatkertbe, újra megnézni az állatokat, és a szülőket, a családokat arra ösztönözzük, hogy keressék fel az örökbefogadottjainkat, így is biztosítva fenntarthatóságot.

 

A térítésmentes hozzájárulás három szinten valósult meg:

ü  Önkéntes munka: fotós munkája több alkalommal

ü  Önkéntes munka: önkéntesek bevonása a megvalósítási folyamatba, anyagbeszerzés

ü  Dologi hozzájárulás: felhasznált dologi javak becsült értéke

 A projekt megvalósításához 35.000.-Ft értékű térítésmentes hozzájárulást tudtunk felmutatni.

Önrészként a pályázati megvalósításba 5341.- Ft anyagi forrást tettünk. Ez az oklevelek nyomtatása a gyerekeknek, és az örökbefogadás egy részét képezi a fenntarthatóság érdekében.

Segítő támogatásukkal sokszínű, értékes programok valósultak meg, mely a közös élmények hatására igazi közösségépítő programsorozat volt, segítve a gyerekek természet felé fordulását, pozitív érzelmi viszony kialakítását, s rajtuk keresztül szüleik szemléletét is befolyásolni tudtuk. A projekt keretében megvalósított programsorozat „jó gyakorlatként” megtartható, tovább fejleszthető.

 

 „A z e s e m é n y / r e n d e z v é n y / p r o g r a m P é c s M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzatának támogatásával valósul meg, Városi civil pályázat 2016. keretében.”