Radnóti M. Utcai Tagóvoda
 

„Jó gyakorlat” – Radnóti Miklós utcai tagóvoda

„ Közlekedj okosan, zöld ovisan!”

Óvodánk alapítványa 2014-ben nyert támogatást a PMJVÖ által kiírt pályázaton. A pályázat célja olyan közösségi programsorozat megvalósítása volt, mellyel élhetőbb lesz Pécs városa az itt lakók számára. Alapítványunk céljai azonosak zöld óvodás életünk célkitűzéseivel, hiszen környezeti nevelésünk maga az élet. Az adott évben kiemelt feladatunk volt minden csoportban az egészségtudatos életmód és a mozgás. Minden projektünk középpontjában ezeknek a feladatoknak a megvalósítása volt a cél.

Projektötletünk az aktív cselekvés eszközeivel, partnerek bevonásával valósult meg. Sikerült a cél megvalósítása érdekében a helyi közösségünket együttműködésre, környezet és egészségtudatosságra, annak fejlesztésére ösztönözni.

 A gyerekeken keresztül a családok figyelmét hívtuk fel a fenntarthatóság, a jövő felé, ezzel is segítve az élhetőbb városi környezet kialakulását, a közösségek együttműködését, a természeti környezet megóvásának és az egészséges életvitel hangsúlyozásának lehetőségét. A hozzánk járó gyerekek többsége autóval érkezik, mozgásszegény életmódot folytat. Hiányterületet pótoltunk a városi gyermek számára egy fontos területen, a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés elsajátításának lehetőségével.

 

Pályázati projektünk célja:

·         gyalogos és kerékpáros közlekedéssel való ismeretek bővítése előadásokkal, gyakorlati lehetőségek biztosításával/KRESZ park létrehozása az óvoda udvarán, helyi alkotói pályázatok kiírása/

·         biztonságos és kulturált közlekedésre nevelés, preventív szempontok figyelembe vételével / játékos közlekedési vetélkedő, előadás szervezése a gyerekek és a szülők számára/

·      balesetmentes, másoknak is példát mutató közlekedési kultúra elsajátításának biztosítása/ több programmal, eszközbeszerzéssel- kerékpárok, rollerek, bukósisakok, KRESZ táblák/

·         levegő védelme, egészségtudatos, mozgásos életvitel megalapozása/ kerékpártárolók elhelyezése az óvoda területén, mozgásra serkentő programok szervezésével/

Programsorozatunk feladatai:

·         helyi közösségünket együttműködésre ösztönözni

·         figyelemfelhívás a környezet- és egészségtudatosságra, szemléletformálás

·         fenntarthatóság biztosítása

 

Célcsoport: gyerekek közössége

                      szülők közössége

 

A részprojektek megvalósításában partnereink voltak:

A Városi Rendőrkapitányság több osztálya

Önkéntes vállalkozók, akik a beszerzésben, szerelésben segítették munkánkat.

Óvodánk alkalmazotti köre

Zöld Híd Alapítvány

TQ Reklám Stúdió

 

Helyszínek: az óvodánk udvara és környéke, csoportszoba   

Előzmények: Szülői értekezlet keretében tájékoztatás a nyertes pályázatról

           Plakátok, kiírások elkészítése a csoportok faliújságaira

           Honlapon folyamatos tájékoztatás biztosítása

           Partnerek bevonása a folyamatokba

                    

Megvalósult programok:

1.      A projekt megvalósítása keretében egy rajz- és egy alkotói pályázat kiírása 

Címe: „Minden, ami bicikli!”

Résztvevők: gyerekek, szülők

2.      Interaktív játszóház szervezése

-          „Mancs program”

-          Quadok kipróbálása

             Résztvevők: gyerekek, a pécsi Rendőrkapitányság Közlekedésbiztonsági csoportja,”Mancs” a kutya

3.      Közlekedési vetélkedő szervezése

Résztvevők: óvodai dolgozók, szülők közössége

 

4.      „Ovizsaru program” keretében a rendőrség közlekedésbiztonsági csoportjának előadása gyerekeknek

Résztvevők: középső és nagycsoportos gyerekek

 

5.       Ki mit tud a járművekről? vetélkedő szervezése

Résztvevők: középső és nagycsoportos gyerekek

 

6.      „Minden, ami mozgás” – „Ficánka” nap szervezése az óvoda udvarán a pályázat által támogatott eszközökkel

Résztvevők: óvodaszintű rendezvény

 

Projektzáró rendezvény

-          kiállítás megnyitója/ ovi galéria/ nyertesek díjainak átadása

-          kerékpárosok bemutatója

-          kerékpártárolók felavatása

-          „bringabarát óvoda” táblák kihelyezése az óvoda falára

-          KRESZ park átadása

-          az óvoda körbekerékpározása a gyerekekkel, szülőkkel

-          kerékpár gravírozás szervezése

Résztvevők: gyerekek, szülők közössége, alkalmazotti kör, az együttműködésben részt vett partnerek

 

Miért lett „Jó gyakorlat” ez a projekt?                    

Ø  hosszútávon fenntartható, évente többször átélhető

Ø  minden korcsoportban alkalmazható

Ø  folyamatosan fejleszthető gyakorlati megvalósítást tükröz

Ø  tájékoztató, ismeretszerző, szemléletformáló

Ø  környezeti problémára érzékenyít

Ø  játékos módszerekkel az élő és élettelen környezeti tényezők lényeges összefüggéseinek megláttatására hívja fel a figyelmet

Ø  távlati gondolkodás, jövőbe tekintés alapozása valósul meg

Ø  az egészség értékének tudatosítása

Ø  helyi társadalmi szervezetekkel szoros együttműködésre ösztönöz

 

Óvodánkról már kialakult egy kép, egy sajátos arculat. Saját értékeket teremtünk, melyre büszkék vagyunk. Értékeinket tisztelve és őrizve törekedünk arra, hogy az ember és a természet tiszteletére, védelmére fogékony ovisokat neveljünk.

 

Az alábbi gondolattal kívánok mindenkinek eredményes „zöldítést”!

„Amit hallok azt elfelejtem,

Amit látok, arra emlékszem,

Amit csinálok, azt tudom is.”