Hajnóczy J. Utcai Tagóvoda
 

ÓVODAI BEIRATÁS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelt szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás 2017.árpilis 26-án és 27-én lesz, naponta 7-17 óra között.

A beiratkozáshoz szükség van a gyermek anyakönyvi kivonatára, a gyermek lakcímének igazolására,valamint a szülő személyi azonsítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára.

Óvodába az a gyermek iratható be, aki a harmadik életévét 2017.augusztus 31-ig betölti,és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni,amelynek körzetében lakik,illetve ahol a szülők dolgoznak. 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodákban biztosított.   A gyermek csak egy  óvodába iratható be.

Az óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján, valamint minden óvodában és bölcsődében.(www.pecs.hu)

Intézményünk felújitás alatt áll, ezért a beíratásra az alábbi helyszínen kerül sor:

Mecsekaljai Általános Iskola ( Bánki Donát u .2.)