Hajnóczy J. Utcai Tagóvoda
 

Ebédbefizetések 

időpontjai 2018.

 

Január

10.

11.

Szerda:12.30-16.30

Csütörtök:7.00-12.00

Februárra

Február

14.

Szerda:7.00-15.00

 

Márciusra

Március

7.

Szerda:7.00-15.00

Áprilisra

Április

11.

Szerda:7.00-15.00

Májusra

Május        

09.

Szerda:7.00-15.00

Júniusra

Június

06.

Szerda:7.00-15.00

Július és Augusztusra

Július

nincs ebédbefizetés ! ! !

Augusztus

28.

29.


Hétfő:12.15-16.30

Kedd:7.00-12.00


Szeptemberre


Szeptember

13.


 

 

14.


Szerda:12.30-16.30Csütörtök:7.00-12.30

Októberre


Október

 

11.

 

12.


Szerda:12.30-16.30

Csütörtök:7.00-12.30

Novemberre


November

 

15.

16.

 

Szerda:12.30-16.30

Csütörtök:7.00-12.30

Decemberre

December

06.

07.

 

Szerda:12.30-16.30

Csütörtök:7.00-12.30

2018.Januárra


 


 

 

Kedves Szülők!

Megjelent a 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról.

Ingyenes étkezés igényelhető 2015. szeptember 1-től az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, amennyiben

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket
   nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett) nettó összegének 130%-át (2016-ban ez 95960 Ft), vagy

- nevelésbe vették;

 

 Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés igényelni kell és jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló, 328/2011 (12.29) sz. kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.”