Hajnóczy J. Utcai Tagóvoda
 

 

Óvodánk a Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvodája, csendes, nyugodt környezetben, forgalomtól mentes zöldövezetben, jól megközelíthető helyen, parkolási lehetőséggel található lakókörzetben.

 

2017. szeptemberétől teljesen felújított, modern épülettel, korszerű környezetben várja az óvodásokat.

  

Három, vegyes életkorú csoportban, családias légkörben fogadjuk a gyermekeket. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy testvérek, barátok igény szerint egy csoportba járhassanak. Arra törekszünk, hogy az óvodapedagógusok az óvoda kezdéstől az iskolába lépésig segítsék a gyermekek fejlődését, egyéniségük kibontakoztatását.

 

Tágas, jól felszerelt csoportszobáink egy virágos, védett udvarra néznek. Óvodánk tornateremmel rendelkezik, melynek felszereltsége széleskörű és változatos mozgásfejlesztésre ad lehetőséget. Torna eszközeink között megtalálhatók az Ayres mozgásfejlesztő eszközök és a Mozgáskotta személyiségfejlesztő módszer eszközkészlete is.

A változatos mozgásformák megjelenését a mindennapi nevelési folyamatokban a zeneiséggel összekapcsolva is közvetítjük óvodásainknak. A Veronika zeneprojekt és az Így tedd rá! néptáncpedagógiai módszerek beépülnek óvodai foglalkozás szervezéseinkbe.

Nevelőink magasan képzettek, folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken, és az ott szerzett ismereteket beépítik a pedagógiai munkájukba.

 

Pedagógiai programunk:

Óvodánk - Az óvodai nevelés országos alapprogramjára -  épített sajátos nevelésiprogram mentén dolgozik, mely kiemelt Egészségnevelést és mozgásfejlesztés mentén megvalósuló Anyanyelvi nevelés kiemelt területeit tartalmazza. Pedagógiai elveink között kiemelten szerepel az érzelmi intelligencia fejlesztése.

Havonkénti szervezésben vesznek részt a gyermekek az anyanyelvi nevelés területéhez kapcsolódó tevékenységközpontú programokon.

 

v  Tudásközpontban mesefoglalkozáson, könyvtárlátogatáson.

v  Bóbita Bábszínházi bérletes előadásokon

v  Zsolnay negyedben szervezett foglalkozásokon

v  Kiállítás látogatáson

 

Gyermekképünk:

Kezdeményező, kreatív, egyéni ötletek megvalósítására képes, problémahelyzeteket megoldani tudó, nyitott, másokat elfogadó, érzelmekben gazdag, harmonikus személyiségű gyermek.

Céljainkat, eredményeinket a JÁTÉK, a játékos tapasztalati tanulás folyamatában, gyakorlási lehetőségek biztosításával kívánjuk elérni. Fontosnak tartjuk a komplex személyiségfejlesztés folyamata mellett az egyéni bánásmód érvényesítését, valamint  a differenciált pedagógiai elvek megvalósulását a mindennapokban.

Nevelési elveink:

Minden gyermek számára örömteli, egyéni fejlődést segítő óvodai élet biztosítása, megtalálni azt a tevékenységet, amelyben sikerélményhez jut és tehetségét kibontakoztathatja. A gyermekek számára sokszínű elfoglaltságot kínálunk a nevelési időben és igény szerint nevelési időn kívül.

Angol nyelv, Zeneovi, Judo, Ovi-kosár, Hercegnőtorna, Ovis-gondolkodó

Lehetőség van hittan oktatásra, nagycsoportosainkat pedig az úszás alapjainak elsajátításában és a korcsolya alaptechnikáinak megismerésében támogatjuk.

 

Honlapunkon bővebb információkat nyújtunk :www.nyugatiovoda.hu.  

Tel.: 06-20/316-2306.

 Csoportjaink

Katica csoport

 

Méhecske csoport

 

Pillangó csoport