Közraktár Utcai Sportóvoda
 

Mr.

Ebédbefizetések  2016-ban

Január

13

szerda

februárra

Február

17

szerda

márciusra

Március

9

szerda

áprilisra

Április

13

szerda

májusra

Május        

11

szerda

júniusra

Június

8

szerda

július és augusztusra

Július

nincs ebédbefizetés ! ! !

Augusztus

24

szerda

szeptemberre

Szeptember

14

szerda

októberre

Október

19

szerda

novemberre

November

16

szerda

decemberre

December

7

szerda

2017. januárra

 

 

Kedves Szülők!

Megjelent a 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról.

Ingyenes étkezés igényelhető 2015. szeptember 1-től az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, amennyiben

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket
   nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett) nettó összegének 130%-át (2016-ban ez 95960 Ft), vagy

- nevelésbe vették;

 

 Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés igényelni kell és jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló, 328/2011 (12.29) sz. kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.”